دختران برنا

معما و چیستان با جواب


ان چیست که اگر اب بنوشد باید ز جهان چشم بپوشد؟

جواب:(اتش)

عجایب دیدم در این دشت که اتش در پی اب میگشت.

جواب: (سماور)

مردی با ماشین خود از رشت تا اهواز را مسافرت می کند بدون انکه یک قطره بنزین مصرف کند چطوری ممکنه؟

 جواب : (ماشین طرف گاز سوز بوده )

ان چیست که سوزن دارد نخ ندارد صابون دارد کف ندارد؟

جواب: (حرف  و  )

زردم و زبرم در زیر زمینم قبای نارنجی به تنم کلاه سبزی به سرم.

جواب: ( هویج )

برگ دارد ولی درخت نیست میدوزنش ولی لباس نیست حرف می زند ولی انسان نیست.

جواب: ( کتاب )

از خوردنی هاست اما هیچکس دوست ندارد ان را بخورد.

جواب: ( کتک! )

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ساعت 19:13  توسط deniz  |